De meeste mensen weten dat we op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus herdenken. Alleen de Nederlandse en Engelse taal spreken van Goede Vrijdag en Good Friday, terwijl in de Romaanse talen de term Heilige Vrijdag gebruikelijk is. Zo zeg je in het Frans Vendredi Saint en in het Italiaans Venerdì Santo. In de dertiende eeuw kwam de Nederlandse uitdrukking Gut Fridag al voor, in het Engels was dit Guodefriday. We vertellen hier meer over de verhalen rond Goede Vrijdag en wat deze dag betekent voor christenen.

De vrijdag van de kruisiging

Pasen is voor mensen met het christelijk geloof het belangrijkste feest van het jaar. Tijdens deze twee feestdagen wordt de opstanding door Jezus uit de dood herdacht, die een symbool van hoop en leven is. Goede Vrijdag is de vrijdag voorafgaand aan de paasdagen. Op die vrijdag wordt Jezus ’s ochtends om 9.00 uur gekruisigd en ’s middags sterft hij. De zaterdag erna, Stille Zaterdag, is de dag dat hij in zijn graf ligt. De opstanding wordt gevierd op Eerste en Tweede Paasdag.

Waarom is Goede Vrijdag een goede dag?

Jezus wordt op Witte Donderdag gevangen genomen, nadat hij het Laatste Avondmaal heeft gebruikt met zijn discipelen. Hij wordt ter dood veroordeeld, omdat hij zichzelf de zoon van God noemt en mensen vergiffenis schenkt voor hun fouten. Op Goede Vrijdag moet Jezus tijdens een tocht naar de berg Golgotha het kruis dragen en wordt hij door mensen uitgejouwd. De reden dat de sterfdag van Jezus de benaming Goede Vrijdag krijgt, is dat christenen geloven dat hij niet voor niets is gestorven. Door zijn dood wordt ieder mens van zijn zonden verlost. Om stil te staan bij het verdriet van de lijdensweg van Jezus klinkt geen geluid van het kerkorgel en de klokken op deze dag.

Het volk wil de kruisiging

In de vroege ochtend van Goede Vrijdag valt het besluit dat Jezus moet sterven. Stadhouder Pilatus stuurt Jezus naar Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote. Hij geeft Jezus een doornenkroon en een purperen spotmantel. Het volk lacht Jezus vervolgens uit en slaat hem. De mensen mogen van Pilatus kiezen of moordenaar Barabbas of nepkoning Jezus mag blijven leven. De wens van het volk is dat Jezus gekruisigd wordt en Pilatus wast zijn handen in onschuld.

Nationale feestdag

Voor veel mensen is Goede Vrijdag tegenwoordig het begin van een lang weekend. Deze feestdag is een nationale feestdag, maar helaas geven niet alle werkgevers en scholen vrij op deze dag. Het hangt dus van je baas of opleiding af of je vrij bent. Tegenwoordig zijn ook steeds meer winkels gewoon open op Goede Vrijdag, maar sluiten ze wel wat eerder dan gewoonlijk. Gelovige christenen zien de dood van Jezus als een offer dat hij aan de mensen heeft gebracht om hun zonden te verzoenen met zijn bloed. Jezus wordt daarom ook wel beschouwd als het Lam van God. Voor de gelovige is Goede Vrijdag dus een cruciale dag, die symbool staat voor de overwinning op het kwaad.

Dit vind je ook leuk