Hemelvaartsdag vindt altijd precies 39 dagen na Eerste Paasdag plaats. Christelijke gelovigen herdenken op die dag het moment waarop Jezus Christus naar de hemel ging en de plaats naast God, zijn vader, innam. Deze gebeurtenis wordt onder meer in het evangelie van Marcus beschreven. De oudst bekende bronnen die nadien melding maakt van de viering van Hemelvaartsdag zijn de geschriften van Augustinus van Hippo, die in de periode van 354 tot 430 leefde. Er is weliswaar geen concreet bewijs beschikbaar, maar Van Hippo beweert in zijn documentatie dat Hemelvaartsdag al een jaarlijks terugkerende herdenkingsdag onder gelovigen was sinds de tijd dat de eerste apostelen de wereld introkken. Historici vermoeden echter dat in de periode voor de vijfde eeuw Hemelvaartsdag een inclusief onderdeel van Pasen of Pinksteren was en dat er voor de herdenking nog geen aparte dag was gereserveerd.

Religieuze historische gebruiken

Oude documenten en geschriften tonen aan dat Hemelvaartsdag in de Middeleeuwen wel een losstaande herdenkingsdag werd. In die periode was het gebruikelijk dat priesters op de nacht voor Hemelvaartsdag een wake hielden. Zodra het ochtend werd doofden ze een speciale kaars, die al sinds Pasen brandde en die de wederopstanding van Christus symboliseerde. Aansluitend zongen ze een aantal liturgische verzen, waarmee de verlossing van Christus en zijn hemelvaart voltooid werd. Hemelvaartsdag werd door de eeuwen heen in sommige gebieden ook als een speciale dag beschouwd waarop de eerste fruitoogst van het jaar werd gezegend. Daarnaast nam het gebruikelijk van het houden processies op Hemelvaartsdag toe.

Hemelvaartsdag in de huidige tijd

In het Christelijke geloof neemt Hemelvaartsdag ook vandaag de dag nog steeds een bijzondere plek in. Het is in Nederland en België een erkende nationale feestdag, waardoor een groot deel van de bevolking niet hoeft te werken en tijd heeft om andere leuke dingen te doen. Om die reden vinden er op deze dag op tal van plaatsen in het land braderieën, boekenmarkten en theater- en muziekfestivals plaats. Daarnaast is in het oosten van Nederland het zogenoemde dauwtrappen een jaarlijks terugkerende traditie tijdens Hemelvaartsdag. Het gaat daarbij om wandeltochten die heel vroeg in de morgen van start gaan. Deze regionale traditie is terug te herleiden is naar de eerste eeuw na Christus, toen dit gebruik nog onderdeel was van het jaarlijkse meifeest. Ga je op Hemelvaartsdag nog verder naar het oosten en passeer je daarbij de Duitse grens, dan ontdek je waarschijnlijk dat daar op deze dag ook meteen Vaderdag wordt gevierd. Hemelvaartsdag is overigens in lang niet elk land ter wereld een nationale feestdag. Zo wordt er in alle Engelstalige landen op die dag gewoon gewerkt en kiest men er in Zuid-Amerikaanse landen voor om in plaats van Hemelvaartsdag de focus te leggen op 15 augustus, de dag waarop herdacht wordt dat Maria in de hemel werd opgenomen.

Dit vind je ook leuk